Het Europese Bio Logo

Biologische producten

Bij de productie van biologisch voedsel moet er voldaan worden aan de eisen van de biologische landbouw, hierbij wordt er rekening gehouden met het milieu en dierenwelzijn. Dit betekent dat biologische producten geen kunstmatige toevoegingen mogen bevatten. In voorschriften en eisen is vastgelegd waaraan voldaan moet worden om een product als biologisch te verkopen. De biologische producten kunnen herkend worden aan het biologische keurmerk.

Europees BiolabelEU Bio Label

Het Europese (EU) biolabel is opgericht in 2010 en bestaat dus inmiddels al meer dan 10 jaar. De afgelopen jaren is de biologische landbouw in Europa belangrijker geworden en ook het aanbod in biologische producten is gegroeid. Het biologo zorgt ervoor dat biologische producten gemakkelijk te herkennen zijn door de consument en daarnaast helpt het ook landbouwers om hun biologische producten in de EU te verkopen.

Vertrouwd

Het EU-biologo is verplicht voor alle voorverpakte biologische voedingsproducten in Europa. Bovendien mag het label alleen gebruikt worden voor producten die voor minstens 95% bestaan uit biologische ingrediënten en de resterende 5% moet voldoen aan aanvullende strikte voorwaarden. Het instituut Skal controleert in Nederland of de voorschriften worden nageleefd. Dit helpt om het vertrouwen in biologisch voedsel te bevorderen en het is ook makkelijker om inspectieregelingen van de autoriteiten te ondersteunen.

Biologisch registreren of certificeren

Alle Nederlandse* bedrijven die aan consumenten biologische producten verkopen, zowel online webshops als fysieke winkels, zijn verplicht om zich bij Skal Biocontrole te registreren. Ook als deze producten alleen maar door verkocht worden. Een winkel mag alleen aantoonbaar gecertificeerde biologische producten verhandelen. Dit betekent dat zowel de tussenhandelaar als de producent gecertificeerd moeten zijn.

*Voor bedrijven in andere EU-landen (zoals België en Duitsland) zijn er andere instanties die controleren. U vindt een complete lijst van instanties op de site van de Europese Unie.

 

Volgens de biologische Europese wet- en regelgeving geldt een certificatieplicht voor de volgende activiteiten:

 • Landbouwbedrijf (veehouderij en telen van gewassen) of aquacultuur
 • Biologische producten verwerken
 •  Biologische producten verhandelen
 • Biologische producten opslaan
 •  Biologische producten importeren
 • Verkooppunt van biologische producten (supermarkt, marktkraam, speciaalzaak, bio-winkel)

Uw webshop registreren of certificeren?

Bij een webwinkel waar biologische producten verkocht worden zijn er twee mogelijkheden. U kunt uw bedrijf namelijk laten registreren of certificeren. Bij beide mogelijkheden moet er aan dezelfde biologische regelgeving voldaan worden. Het verschil zit in de manier van toezicht. Als een webshop alleen geregistreerd is dan wordt er steekproefsgewijs getoetst door bijvoorbeeld een inspectie. Bij webshops die zowel geregistreerd zijn als een bio certificaat bezitten wordt er eerst een toelatingsonderzoek gedaan en vervolgens is er een jaarlijkse inspectie.

Alléén Registratie

Een webshop registreren zonder te certificeren kan alleen als het bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De jaarlijkse omzet van biologische producten is kleiner of gelijk aan € 50.000,-.
 • én er alleen sprake is van verkoop van voorverpakte biologische producten
 • én er geen andere bio-activiteiten plaatsvinden

Als uw webshop aan deze voorwaarden voldoet is het hebben van eigen opslag van de online aangeboden producten toegestaan als deze opslag geregistreerd staat bij de KvK.

Registratie én Certificering

Als webshopeigenaar heeft u een plicht om u door Skal te laten certificeren als:

 • De jaarlijkse omzet van biologische producten groter is dan € 50.000,-.
 • U niet-voorverpakte biologische producten verkoopt
 • Biologische producten onder eigen handelsnaam verkoopt (Private Label)
 • U zelf biologische producten ompakt en etiketteert
 • Of als u naast detailhandel via internet nog andere, biologische activiteiten uitvoert

Er bestaat geen aparte regeling voor dropshipment webshops. Een webshop die producten laat dropshippen door een leverancier van biologische producten is onderhavig aan dezelfde registratie- en certificerings-criteria als een normale webshop.

Voor meer informatie over Bio certificering, bekijk de website van Skal: https://www.skal.nl/starten-met-bio

Résumé:

 1. Als u Vehgro’s biologische producten koopt en doorverkoopt, dan volstaat een registratie.
 2. Als Vehgro haar biologische producten voor uw webshop dropshipt, volstaat ook alleen registratie.
 3. Wanneer u in bovenstaande gevallen boven de omzetlimiet van € 50.000,- komt, dan is certificering verplicht.
 4. Een Private Label product Biologisch noemen, mag alléén als uw bedrijf zelf gecertificeerd is.